Data

22 stycznia, 2015

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych

Celem konferencji jest omówienie kluczowych problemów z punktu widzenia bieżącej praktyki, a mianowicie: ocenę wprowadzonych ostatnio zmian legislacyjnych, prezentację wyników analizy funkcjonowania przepisów, orzecznictwa i praktyki co do weryfikacji wiarygodności wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, problematyki rażąco niskiej ceny, a także funkcjonowania pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych. Zapraszamy adwokatów,...
Czytaj więcej