Data

25 czerwca, 2015

Rewolucyjne zmiany w prawie karnym

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka o najnowszym Komentarzu do Kodeksu postępowania karnego. W dniu 1.7. 2015 r. wchodzą w życie bardzo ważne, wręcz rewolucyjne, zmiany legislacyjne w zakresie prawa karego materialnego i procesowego wprowadzone ustawami: ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw...
Czytaj więcej