Day

Październik 17, 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

Konferencja odbędzie w dniach 29-30 października 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Organizatorami konferencji są Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Katedra Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem konferencji...
Czytaj więcej