Data

1 czerwca, 2023

Nowelizacja KPC 2023. Nowe przepisy od 1 lipca 2023 r.

Zakres zmian nowelizacji postępowania cywilnego jest bardzo szeroki. Reforma zmienia 149 artykułów KPC, a także 15 innych ustaw. Już wkrótce wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące m.in.: przyspieszenia postępowań sądowych; ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem; doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych; wprowadzenia nowych rozwiązań z zakresu planowania rozprawy i...
Czytaj więcej