Aktualności

Legalis Black Weekend

Tylko w dniach 26 – 28.11.2021 r. kup dowolny moduł tematyczny Standard Systemu Legalis, a bezpłatnie rozszerzymy go do wersji Premium! Dokonaj zakupu na stronie konfigurator.legalis.pl jednego, dwóch… lub nawet 12 modułów tematycznych w wersji Standard, a każdy z nich bezpłatnie rozszerzymy do wersji Premium w ciągu 3 dni roboczych. Legalis Black...
Czytaj więcej

Zamknięcie roku 2021! Nowość w ofercie C.H.Beck

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2021 wraz z wzorami dokumentów opisane zostały w publikacji „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021” pod red. prof. Artura Hołdy. Tak o opracowaniu mówi jej Redaktor: „Podatkowe i bilansowe zamknięcie toku 2021” to jedyna na rynku publikacja łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe,...
Czytaj więcej

VI Edycja Konkursu im. Prof. Z. Radwańskiego rozstrzygnięta

Szósta edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego rozstrzygnięta! Laureatem nagrody głównej został Pan dr mec. Marcin Chomiuk za pracę pt. „Charakter prawny i skutki oświadczenia patronackiego” Wyróżnienie przyznano Panu dr. mec. Krzysztofowi Riedlowi za pracę pt. „Zobowiązania naturalne (niezupełne) w...
Czytaj więcej

Kwartalnik „Prawo Nowych Technologii” w ofercie C.H.Beck!

Wydawnictwo C.H.Beck wraz z grupą ekspertów przygotowało jedyne na rynku czasopismo, poruszające aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji. 23 autorów, pod Redakcją mec. Xawerego Konarskiego, w pierwszym numerze Kwartalnika opracowało aż 16 obszernych artykułów na ponad 120 stronach. Wszystkie teksty zostały podzielone na kilka bloków tematycznych,...
Czytaj więcej

Legalis w ofercie C.H.Beck dla nowych kancelarii

Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało specjalną ofertę na start, kierowaną do nowych kancelarii. Jeśli zatem: Prowadzisz swoją kancelarię (działalność) nie dłużej niż 2 lata. Potrzebujesz profesjonalnego narzędzia pracy – systemu informacji prawnej. Chcesz poszerzać wiedzę oraz umiejętności, dzięki prawniczym, certyfikowanym szkoleniom. Dokonaj zakupu co najmniej 6 modułów Standard Systemu Legalis poprzez Konfigurator.legalis.pl...
Czytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Wprowadzenie trybu elektronicznego, który tym razem objął sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji pokazuje, że całkowita cyfryzacja usług publicznych staje się faktem. Co prawda, nie ma obowiązku prowadzenia przetargu w trybie elektronicznym, a o wyborze trybu nie decyduje komornik, a wierzyciel, jednak – w myśl nowych przepisów – wystarczy, że jeden...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o e-doręczeniach od 3.7.2021 r.

Od 3 lipca 2021 r. doręczenie pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego. Iuscase – nowoczesny system do organizacji pracy zespołu prawnego – po zintegrowaniu sprawy z Portalu ze sprawą w Iuscase, będzie automatycznie pobierał jedynie nazwy pism...
Czytaj więcej

XIV Edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende. Już po raz czternasty Kapituła Nagrody wybierze laureata spośród zgłoszonych i zaangażowanych w działalność publiczną osób za szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego i nauki prawa. Nagroda przyznawana jest osobom...
Czytaj więcej

UW MOOT – konkurs dla studentów lat I-III

UW MOOT to konkurs edukacyjny w formule „moot court” dla Studentów lat I – III oparty na symulacji rozprawy przed sądem arbitrażowym, organizowany przez Samorząd Studentów WPiA UW. Podstawę całego konkursu stanowi kazus zamieszczony na stronie internetowej konkursu, który pozostaje taki sam w dwóch etapach. Podczas etapu pisemnego Studenci w...
Czytaj więcej

Konferencja: New Deal – wielka szansa dla polskich pracodawców czy wielkie zagrożenie?

Europa i Polska przygotowują się do wdrożenia gigantycznego planu finansowego „New Deal/Nowy Ład”, który ma mieć na celu wyprowadzenie gospodarki z kryzysu COVID-19. Bezprecedensowe środki mają być przeznaczone w szczególności na rozwój nowych technologii, IT, AI, robotyzację usług i produkcji, jak również branżę medyczną, farmaceutyczną, biotechnologiczną, produkcyjną, outsourcingową. Nasze prawo...
Czytaj więcej