Aktualności

I Kongres Edukacji Prawnej

W dniu 11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się I Kongres Edukacji Prawnej, organizowany przez Fundację Teneo i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

I Kongres Edukacji Prawnej to pierwsze ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem prawniczym a pedagogicznym w celu znalezienia najlepszych rozwiązań formalnych i merytorycznych dla udoskonalenia nauczania elementów prawa w systemie edukacji.

Do udziału w Kongresie zapraszamy przede wszystkim ekspertów z zakresu edukacji, przedstawicieli środowiska nauczycielskiego i akademickiego, a także przedstawicieli zawodów prawniczych oraz wszystkie osoby zainteresowane znaczeniem prawa w życiu codziennym.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniej rejestracji.

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są tutaj >>