Aktualności

III OKN „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

Celebrując coroczny Dzień Praw Człowieka (ustanowiony przez ONZ, a obchodzony 10 grudnia), pragniemy kontynuować dialog na temat rozumienia koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, problemów z jej realizacją oraz ochrony praw człowieka, a także jednostkowych i systemowych przypadków ich łamania. Konferencja od początku ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zapraszamy zarówno studentów/studentki oraz doktorantów/doktorantki w szczególności w dziedzinie nauk prawnych, społecznych, humanistycznych, medycznych i ekonomicznych.

Obszary tematyczne, którymi zajmowali się w ostatnich latach nasi prelegenci to przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach, prawa socjalno-ekonomiczne jako prawa człowieka, prawa człowieka a prawo pracy, tendencje nacjonalistyczne a prawa człowieka, prawa mniejszości, w szczególności mniejszości etnicznych, prawa osób LGBT+, prawa człowieka w medycynie, prawa człowieka a nowe technologie, ochrona praw człowieka w różnych zakątkach świata ze szczególnym uwzględnieniem wymuszonych zaginięć.

W ciągu ostatnich dwóch edycji organizowanych pod patronatem władz naszej uczelni oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, gościliśmy ponad stu prelegentów, ekspertów i organizatorów wydarzeń towarzyszących, takich jak Maraton Pisania Listów Amnesty International. Nasi prelegenci i eksperci reprezentowali dwadzieścia wiodących ośrodków naukowych z Polski i pięć z zagranicy, od Paryża po Szanghaj.

Wspierali nas nadto: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Amnesty International Polska.

Wykład Lemkinowski inaugurujący Konferencję wygłosi Pan Profesor Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego na temat Uniwersalizm Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: krótka historia pewnego trudnego kompromisu. Profesor Zajadło jest autorem związanym z Wydawnictwem C.H. Beck. Nadto obecność na jego wykładzie zapowiedzieli naukowcy z uniwersytetów we Frankfurcie nad Odrą, Pradze i Wilnie.

Informacja w języku angielskim: http://ppb.amu.edu.pl/2019/11/25/wyklad-lemkinkowski-2019-profesor-jerzy-zajadlo/

Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Poznańskie Centrum Praw Człowieka i Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo C.H.Beck. 

Patronat medialny: Życie Uniwersyteckie (UAM), Wydawnictwo C.H.Beck.