Aktualności

IV Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów

logo_amu

IV Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów „Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej”

„Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej”

Poznań, 16-17.4.2015 r.

Celem Zjazdu jest przede wszystkim integracja środowiska młodych karnistów z wszystkich katedr penalnych w Polsce. Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez nieskrępowaną wymianę poglądów i doświadczeń podczas konferencji, jak również – w sposób mniej oficjalny – na wieczornej imprezie.

Zapraszamy wszystkich członków katedr prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego wykonawczego i innych katedr pokrewnych, od doktoranta po profesora.

Merytoryczna treść Zjazdu będzie sprowadzała się do dwudniowej dyskusji nad sześcioma referatami, które zostaną wybrane przez Organizatorów spośród propozycji złożonych przez wszystkich zainteresowanych uczestników Zjazdu.

Więcej informacji: www.ozmk.amu.edu.pl