Aktualności

XX Forum ADO/ABI CPI w Warszawie

cpi

XX Forum ADO/ABI CPI w Warszawie

17.5.2016 r. w Warszawie miało miejsce XX Forum ADO/ABI organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Patronat medialny nad konferencją objął kwartalnik: Informacja w administracji publicznej.

Jubileuszowe Forum zostało skonstruowane wokół tekstu nowego rozporządzenia ogólnego. Wystąpienie otwierające, które będzie poświęcone zmianom w polskich przepisach o ochronie informacji i danych osobowych związanym z uchwaleniem rozporządzenia, wygłosił dyr. Maciej Groń z Ministerstwa Cyfryzacji. W dalszej części Forum omówione zostały nowe obowiązki administratora danych osobowych, ujęte na nowo w rozporządzeniu podstawy przetwarzania danych osobowych, a także uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Na Forum nie zabrakło także tematyki związanej z ostatnimi zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych, a wprowadzonymi tzw. „ustawą 500+”. Nowe ujęcie administratora danych osobowych w administracji publicznej i nowe zasady powierzania danych osobowych do przetwarzania przez podmioty publiczne przedstawi dr Paweł Litwiński. Szczegółowy program →