Aktualności

Konferencja „Adwokatura wobec zmian w prawie karnym”

karne392015


Konferencja „Adwokatura wobec zmian w prawie karnym”

18.9.2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się ogólnopolska konferencja „Adwokatura wobec zmian w prawie karnym” zorganizowana przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.
Udział w Konferencji wezmą przedstawiciele adwokatury oraz władzy ustawodawczej i wykonawczej, którzy dyskutować będą o najnowszej nowelizacji prawa karnego. Patronat nad konferencją objęli m.in. Marszałek Sejmu RP i Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie – adw. Paweł Rybiński. Wydawnictwo C.H.Beck jest Partnerem tego wydarzenia.

Aktualne publikacje do omawianych zmian w Systemie Legalis www.testuj.legalis.pl/karne