Aktualności

Konferencja: Dokumentacja pracownicza 2019 – rewolucyjne zmiany

Kluczowa konferencja dla kadr i płac dotycząca zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

W 2019 roku doszło do bardzo dużych zmian związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowników, które to zmiany wynikają z regulacji pozwalających na elektronizację dokumentów, z nowego rozporządzenia o aktach osobowych, wchodzących właśnie w życie przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), a także z dostosowania przepisów polskich do RODO, których nowelizacja jeszcze przed nami.

W związku z licznymi zmianami zapraszamy Państwa na Konferencję, na której w kompleksowy sposób zostaną omówione zawisłości zmienianych przepisów, odpowiemy jak się dostosować do nowych wymagań w zakresie dokumentacji oraz jak interpretować wątpliwości wynikające z nowych regulacji prawnych.

Prelegentami Konferencji jest sześciu topowych wykładowców, będących ekspertami w swoich dziedzinach. Podczas wykładów poruszone zostaną między innymi kwestie związane z:

  • nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • oficjalnymi stanowiskami urzędowymi dotyczącymi dokumentacji pracowniczej,
  • zmianami w dokumentacji ZUS,
  • elektronizacją dokumentacji,
  • prowadzeniem dokumentacji związanej w PPK,
  • dostosowaniem Kodeksu pracy oraz ustawy o funduszu socjalnym do RODO.

Dodatkowo będą mieli Państwo możliwość konsultacji z naszymi Wykładowcami w ramach stolików eksperckich, co pozwoli także na przedyskutowanie wdrożenia najważniejszych zmian w Państwa organizacji.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji >>