Aktualności

Seminarium Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Serdecznie zapraszamy
wszystkich członków i sympatyków
Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie
na seminarium
Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.

 

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 17.30 w Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57. Za uczestnictwo przewidywane są 4 pkt. KDZ.
Seminarium sekcji otwarte jest dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników
zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie. Podczas spotkania zostaną omówione ostatnie
nowelizacje przepisów postępowania administracyjnego. Zostanie podjęta tematyka m.in.: oceny
funkcjonowania nowelizacji ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw:

a. informowanie stron o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu sprawy,
b. możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony oraz sformułowanie na nowo
pouczeń w decyzjach administracyjnych;
c. skarga do sądu administracyjnego bez wzywania do ponownego rozpatrzenia sprawy,
decyzja kasatoryjna organu II instancji a sprzeciw.

W charakterze prelegentów wystąpią m.in. adw. prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz, dr Jan
Chmielewski (Biuro Orzecznictwa NSA), dr Paweł Dąbrowski (Przewodniczący Rady ds.
Uchodźców) oraz sędzia Sylwester Marciniak z Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności poprzez email:
[email protected]

Zapraszamy też do wydarzenia Sekcji na facebook’u!

Serdecznie zapraszamy do udziału,
adw. dr Karol Pachnik
adw. Joanna Tkaczyk