Aktualności

Konferencja Katedr Finansów

W dniach 11–13 września 2019 roku Katedrze Finansów funkcjonującej w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przypadnie zaszczyt zorganizowania cyklicznej, dorocznej konferencji – Konferencji Katedr Finansów.

Konferencja Katedr Finansów to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń pozwalających na wymianę myśli i poglądów, prezentację unikatowych wyników badań oraz integrację środowiska akademickiego, praktyków gospodarczych, przedstawicieli instytucji nadzorczych, regulacyjnych oraz instytucji wspierających bezpieczeństwo rynku finansowego i jego uczestników. Konferencja Katedr Finansów pt.: „Kierunki zmian w finansach – 95 lat po reformie W. Grabskiego” umożliwi refleksję oraz horyzontalną dyskusję o sukcesach i słabościach polskiej gospodarki z uwzględnieniem specyfiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz działalności Premiera, Ministra Skarbu, JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Profesora Władysława Grabskiego.

Konferencja Katedr Finansów odbędzie się w Centrum Kongresowym Warszawianka (w Jachrance 77). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://kkf2019.wne.sggw.pl/