Aktualności

Konkurs LegalTech Polska na prawniczy chatbot

Wydawnictwo C.H.Beck objęło patronatem konkurs organizowany przez Fundację LegalTech Polska na zaprojektowanie i wykonanie prawniczego chatbota.

Co to jest chatbot?

Chatbot to rozwiązanie informatyczne umożliwiające zbieranie informacji lub ich udostępnianie z wykorzystaniem formuły dialogu z użytkownikiem.

Prace konkursowe

Przedmiotem pracy konkursowej jest stworzenie chatbota mogącego mieć zastosowanie:

  • w ramach świadczenia pomocy prawnej,
  • w codziennej pracy prawnika,
  • do samodzielnego uzyskiwania informacji o prawie,
  • do wspierania w samodzielnym działaniu opartym o przepisy prawa.

Więcej informacji: https://legaltechpolska.pl/konkurs-legaltech-polska/