Komentarze Kompaktowe

Info

Tags

W ramach prestiżowej serii Komentarze Kompaktowe wydawane są kolejne wydania znanych i cenionych przez Czytelników komentarzy z serii Duże Komentarze Becka. Edycja Limitowana.

Cechami charakterystycznymi tej serii są:

  • Praktyczne opracowanie tematu,
  • Prosty i przejrzysty przekaz często bardzo skomplikowanych instytucji i zagadnień.
  • Syntetyczna doskonałość oraz kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów.
  • Komentarze wyróżniają się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.
  • Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową: sędziego, asystenta sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego czy notariusza i inną.
  • Dostęp do aktów prawnych on-line Systemu Informacji Prawnej Legalis.

→ Sprawdź publikacje dostępne w serii