Komentarze Becka

Info

Tags

Specjalistyczne komentarze do ustaw szczegółowych, w szerszym i węższym ujęciu.

  • Bogaty wybór komentowanych aktów prawnych.
  • Różnorodne ujęcie tematu.
  • Specjalistyczna tematyka w praktycznym ujęciu.
  • Najistotniejsze zagadnienia dotyczące wykładni i stosowania odpowiednich regulacji prawnych.
  • Jednotomowe wydanie w wygodnym formacie.
  • Praktyczne opracowanie zarówno dla prawników, jak i osób zawodowo zajmujących się daną tematyką.
  • Autorzy – specjaliści z danego tematu.

Sprawdź publikacje