Leksykony prawnicze

Info

Usystematyzowane zbiory najważniejszych pojęć, stanowiące przewodniki po istotnych uregulowaniach dotyczących konkretnej dziedziny.

Zagadnienia podejmowane w zbiorach dotyczą m.in.: prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego publicznego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa sportowego, kryminalistyki, bezpieczeństwa morskiego czy prawa wyznaniowego.

Leksykon może stanowić podręczne źródło informacji, praktyczne w korzystaniu zarówno z uwagi na alfabetyczny układ omawianych pojęć, jak i ich syntetyczne ujęcie.

Sprawdź publikacje