Repetytoria Becka

Repetytoria Becka to zbiór opracowań porządkujących najważniejsze zagadnienia z danej dziedziny prawa. Opracowania składają się z czterech przewodnich części:

  • Pytań z odpowiedziami, dzięki którym przyswaja się wiedzę niezbędną z danej dziedziny prawa. Odpowiedzi zawierają podstawę prawną i odesłania do konkretnego artykułu.
  • Kazusów z rozwiązaniami opartych na aktualnym stanie prawnym i przykładowym orzecznictwie.
  • Tablic prezentujących w sposób przejrzysty i uporządkowany wiedzę z danej dziedziny prawa. Ułatwiają wzrokowe zapamiętanie haseł, pojęć i definicji.
  • Testów, dzięki którym można sprawdzić swoją wiedzę, niezbędną do zdania egzaminu.

Dzięki Repetytoriom Becka skutecznie przyswaja się wiedzę m.in. z zakresu: prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa rzymskiego czy prawa konstytucyjnego.

 Sprawdź publikacje