Repetytoria Becka

Info

Publikacje w serii Repetytoria Becka składają się z czterech przewodnich części:

  • Pytań z odpowiedziami, dzięki którym przyswaja się wiedzę niezbędną z danej dziedziny prawa. Odpowiedzi zawierają podstawę prawną i odesłania do konkretnego artykułu.
  • Kazusów z rozwiązaniami opartymi na aktualnym stanie prawnym i przykładowym orzecznictwie.
  • Tablic prezentujących w sposób przejrzysty i uporządkowany wiedzę z danej dziedziny prawa. Ułatwiają wzrokowe zapamiętanie haseł, pojęć i definicji.
  • Testów, dzięki którym szybko i skutecznie można sprawdzić i ocenić swoja wiedzę niezbędną do zdania egzaminu.

Dzięki Repetytoriom Becka skutecznie przyswaja się wiedzę, poznaje podstawy najważniejszych zagadnień, na koniec sprawdza, ocenia i uzupełnia ewentualne braki w przygotowaniu do zdania egzaminu.

→ Sprawdź publikacje dostępne w serii