Studia Prawnicze

  • W pogłębiony sposób i w pełnym zakresie prezentuje całość problematyki z danej dziedziny prawa. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny oraz orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny opracowania w tej serii gwarantują jego redaktorzy, czyli wybitni profesorowie specjalizujący się w wybranej tematyce prawa.
  • Studia, Podręczniki oraz Skrypty Wydawnictwa C.H.Beck to grupa zróżnicowanych poziomem podanej wiedzy typu „uczę się”. Zawierają – na trzech poziomach szczegółowości i stopnia zaawansowania – najistotniejsze zagadnienia z poszczególnych dziedzin prawa stanowiących przedmiot egzaminów na studiach prawa i administracji. Pozwalają na całościowe przyswojenie wiedzy teoretycznej nie tylko niezbędnej do zdania egzaminu.

→ Sprawdź publikacje dostępne w serii