Studia Prawnicze

Studia Prawnicze to podręczniki kompleksowo prezentujące całość problematyki z różnych dziedzin prawa, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz najnowszego orzecznictwa.

Dużym atutem serii jest przywoływanie wyroków i orzeczeń tam, gdzie jest to potrzebne do lepszego zrozumienia warstwy teoretycznej. Autorzy przywołują także podstawę prawną, dzięki czemu szybko sprawdzisz konkretny artykuł kodeksu i ustawy regulujące opisywaną kwestię.

W serii znajdują się podręczniki m.in. z zakresu: prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego i prawa spółek, prawa nieruchomości czy z zakresu kryminalistyki.

→ Sprawdź publikacje