Sektor publiczny w praktyce

Info

Seria poradników dla pracowników administracji publicznej, szczególnie dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego. Publikacje wyróżnia aktualność tematów, często powiązanych ze zmianami w prawie, przystępny język, praktyczne przykłady, gotowe wzorów dokumentów, a także istotne dla praktyki tezy z orzeczeń sądowych oraz decyzji i stanowisk urzędowych.

Administracja publiczna realizuje szereg zadań, dlatego w ramach serii Sektor publiczny w praktyce zostały wyróżnione podserie, dedykowane specjalistycznym zagadnieniom:

 1. Ustrój i organizacja.
 2. Podatki i księgowość.
 3. Kadry i płace.
 4. Zamówienia publiczne.
 5. Ochrona danych osobowych.
 6. Ochrona środowiska.
 7. Gospodarka komunalna.
 8. Budownictwo i nieruchomości.
 9. Instytucje kultury.
 10. Pomoc społeczna.
 11. Oświata

→ Sprawdź publikacje dostępne w serii