Sektor publiczny w praktyce

Info

Seria poradników dla pracowników administracji publicznej, szczególnie dedykowana JST. Publikacje wyróżnia aktualność tematów, często powiązanych ze zmianami w prawie, przystępny język, praktyczne przykłady, gotowe wzory dokumentów, a także istotne dla praktyki tezy z orzeczeń sądowych oraz decyzji i stanowisk urzędowych.

W ramach serii zostały wyróżnione podserie, dedykowane specjalistycznym zagadnieniom:

 • Ustrój i organizacja.
 • Podatki i księgowość.
 • Kadry i płace.
 • Zamówienia publiczne.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Ochrona środowiska.
 • Gospodarka komunalna.
 • Budownictwo i nieruchomości.
 • Instytucje kultury.
 • Pomoc społeczna.
 • Oświata.

Sprawdź publikacje