Ustawy w praktyce

Info

Komentarze dla praktyków, które kończą się rozwiązaniem.

Książki z tej serii są adresowane do specjalistów w danej dziedzinie. Koncentrują się na szczegółowych, często operacyjnych obowiązkach, które wynikają z zapisów ustawy. Treść komentarza pozbawiona jest teoretycznych rozważań i nastawiona na potrzeby praktyki. Zawiera liczne przykłady, wzory, wybrane orzeczenia, stanowiska urzędowe oraz rekomendacje ekspertów jak postąpić w danej sytuacji. Komentarz uzupełniają pytania z praktyki i odpowiedzi, które przygotowali eksperci w oparciu o komentowane podstawy prawne ustawy.

  • Pisane przez praktyków a nie naukowców.
  • Pisane przystępnym językiem, w sposób zrozumiały dla nieprawnika.
  • Pigułka praktycznej wiedzy w wąskich, specjalistycznych dziedzinach.

→ Sprawdź publikacje dostępne w serii