Aktualności

Nowa ustawa deweloperska – zmiany od 1 lipca 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska, która została uchwalona w maju 2021 roku, zawiera ponad dwukrotnie więcej przepisów niż jej poprzedniczka i znacznie rozszerza zakres ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Najważniejszą zmianą jest objęcie ochroną nabywców również wówczas, gdy będą zawierali z deweloperem umowę zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości po zakończeniu budowy – podkreśla prof. Bartłomiej Gliniecki.

Zapraszamy do lektury komentarza do ustawy deweloperskiej, w której omówiono m.in.:

  • środki ochrony wpłat nabywcy,
  • zakres kontroli zakończenia etapów przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przez bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy, zasady zwrotu środków nabywcy w razie odstąpienia od umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej albo ich rozwiązania,
  • obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
  • umowę rezerwacyjną oraz deweloperską.

Redaktorem publikacji jest prof. @Konrad Osajda.

O zmianach oraz o komentarzu do nowej ustawy deweloperskiej mówi Autor prof. Bartłomiej Gliniecki:

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: