Współpraca Naczelnej Rady Adwokackiej i C.H.Beck

Współpraca Naczelnej Rady Adwokackiej i C.H.Beck

Od lewej: Wojciech Bierwiczonek, prezes zarządu Wydawnictwa C.H.Beck i adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Adwokat Przemysław Rosati, prezes NRA i Wojciech Bierwiczonek, prezes zarządu Wydawnictwa C.H.Beck podpisali 20 czerwca 2022 r. umowę o współpracy Wydawnictwa i Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie działalności szkoleniowej, wydawniczej i badawczo-rozwojowej.

Podpisane porozumienie dotyczy popularyzacji informatyzacji pracy kancelarii, narzędzi a także inicjatyw i zagadnień LegalTech w środowisku adwokatów oraz aplikantów adwokackich.

W jego ramach C.H.Beck zobowiązało się m.in. do organizacji cyklicznych szkoleń z obsługi produktów elektronicznych, w szczególności Systemów Legalis oraz Iuscase.

Partnerzy wspólnie organizować będą konferencje i szkolenia merytoryczne z zakresu cyberbezpieczeństwa. Powołany zostanie również specjalny blok tematyczny, w ramach cyklicznej konferencji C.H.Beck LegalTech Forum.

Współpraca obejmuje również wydawanie publikacji dedykowanych rozwiązaniom informatycznym, a także z zakresu podnoszenia kwalifikacji biznesowych zarówno przez adwokatów jak i aplikantów adwokackich.

Izby adwokackie otrzymają od C.H.Beck specjalne oferty grupowe na produkty Wydawnictwa, w tym System Legalis dla aplikantów.