Aktualności

Ogólnopolska konferencja „Nowelizacja KPK 2019 – szansa na przyspieszenie procesu?”

Konferencja ogólnopolska pod tytułem „Nowelizacja KPK 2019 – szansa na przyspieszenie procesu?” odbędzie się 6 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ w Auli B przy ulicy Krupniczej 33a w Krakowie. Planowane rozpoczęcie o godzinie 9.00. Niewątpliwie będzie to jedno z pierwszych wydarzeń o tej tematyce w Polsce. Wydarzenie to jest przejawem niezwykłej aktywności studenckiej społeczności oraz jej zainteresowania poszerzaniem swoich karnoprocesowych horyzontów. Zdaniem studenckiej społeczności, aby przybliżyć i móc obiektywnie podejść do zaistniałych zmian wprowadzonych do Kodeksu Postępowania Karnego potrzebna jest merytoryczna dyskusja. Jest to jeden z głównych celów organizatorów konferencji. Umożliwi to zestawienie różnorodnych poglądów jej uczestników, zarówno przez osoby rozpoczynające karierę prawniczą, jak i cenionych ze swojego dorobku naukowego profesorów. Przedsięwzięcie ustawodawcy jest niezwykle ważne dla procedury karnej, ponieważ wprowadza szereg zmian mających na celu przyspieszenie postępowania karnego kosztem zasady bezpośredniości, co uzasadnia podnoszone zarzuty, że zmiany te mogą kolidować z gwarancjami procesowymi stron. Ponadto taka wymiana myśli zapewni naukę krytycznego myślenia przyszłym prawnikom, dzięki możliwości obiektywnego porównania aspektów procedury przed i po jej nowelizacji.