Aktualności

Ogólnopolska Konferencja „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”

Ogólnopolska Konferencja „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”

Ogólnopolska Konferencja „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”

Konferencja jest ogólnopolskim wydarzeniem, organizowanym przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW. Jej celem jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania Skarbu Państwa na rynku kapitałowym. Tematyka wydarzenia jest zakreślona szeroko. Obejmuje nie tylko kwestie związane z funkcjonowaniem Skarbu Państwa jako inwestora na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz podmiotu emitującego papiery wartościowe. Nie mniej ważne znaczenie organizatorzy przywiązują do relacji Skarbu Państwa z innymi uczestnikami rynku kapitałowego.Konferencja adresowana jest do szerokiego grona potencjalnych uczestników – nauczycieli akademickich, spółek publicznych, przedstawicieli korporacji prawniczych i biznesu. Medialnego patronatu udzielił Monitor Prawa Handlowego. Patronat Honorowy nad konferencją objęli m.in. Minister Skarbu Państwa i Komisja Nadzoru Finansowego. Sprawdź szczegóły uczestnictwa w Konferencji >