Aktualności

OKN „Relacja między procesem karnym a innymi naukami penalnymi. Miłość czy nienawiść?”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem „Relacja między procesem karnym a innymi naukami penalnymi. Miłość czy nienawiść?” organizowana przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ odbędzie się 5 grudnia (sobota) 2020 roku o godzinie 9.00 w wersji ONLINE, za pośrednictwem przesyłanych we wcześniejszym terminie audiowizualnych linków do wystąpień, odpowiednio umieszczanych na specjalnie ku temu utworzonej grupie na portalu społecznościowym Facebook.  Wydarzenie to jest przejawem niezwykłej aktywności studenckiej społeczności oraz jej zainteresowania poszerzaniem swoich karnoprocesowych horyzontów.

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 30 zł. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne. Każdy prelegent otrzyma certyfikat. Przesłanie certyfikatów nastąpi drogą elektroniczną (skany) bądź/i pocztą tradycyjną.

Organizatorzy nie przewidują certyfikowania uczestnictwa biernego.

LINK DO WYDARZENIA NA FB >>

Formularz zgłoszeniowy uczestników czynnych >>

Formularz zgłoszeniowy uczestników biernych >>

W razie wątpliwości bądź pytań dotyczących rejestracji lub też innych kwestii organizacyjnych związanych z nin. konferencją prosimy o wiadomość skierowaną na:

adres e-mail – [email protected]
FB – messenger KN Postepowania Karnego TBSP UJ