Aktualności

OKN „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym”

Dnia 3 kwietnia 2020 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Uczelnia Badawcza) odbędzie się trzecia z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych pod nazwą ,,Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym”.

Inicjatorem oraz organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Handlowego i Morskiego UMK.

„Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” stanowią cykl konferencji naukowych poświęconych stosowaniu przepisów prawa handlowego oraz zmianom w prawie handlowym. Ich tematyka jest skoncentrowana na prawie spółek, prawie przedsiębiorców, prawie rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianej problematyce prawa gospodarczego prywatnego. „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” mają formułę bliską seminariom specjalistycznym, z akcentem na dyskusję.

,,Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym” zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, a także Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

 

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.30: Rejestracja uczestników

Panel 1

9.30 – 9.45: Otwarcie konferencji

9.45 – 10.15: Maciej Plaskacz, Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Nowe postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych – koszty planowanego przyspieszenia

10.15 – 10.35: dr Grzegorz Sikorski, Uniwersytet Gdański, adwokat, Skutki prawne zawarcia w umowie kredytu indeksowanego/denominowanego postanowień abuzywnych w świetle orzeczenia TSUE w sprawie C-260/18

10.35 – 11.00: dr Wojciech Wyrzykowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, radca prawny, Wpływ nowelizacji art. 39 k.c. na zasady reprezentowania spółki kapitałowej w umowach pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu

11.00 – 11.30: Dyskusja

11.30 – 12.00: Przerwa kawowa

Panel 2

12.00 – 12.20: dr Anna Zbiegień-Turzańska, Uniwersytet Warszawski, adwokat, Reprezentacja prostej spółki akcyjnej przez radę dyrektorów

12.20 – 12.40: prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, adwokat, Dematerializacja akcji prywatnej spółki akcyjnej po zmianach k.s.h.

12.40 – 13.00: mgr Mariusz T. Kłoda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przyczyny oraz skutki prawne uchylenia art. 231 § 4 k.s.h.

13.00 – 13.20: dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, Crowdfounding w spółkach kapitałowych

13.20 – 14.00: Dyskusja

14.00: Zamknięcie konferencji

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Konferencja jest nieodpłatna.

2. Liczba uczestników nie jest ograniczona. Komfortowy przebieg obrad jest zapewniony dla 250 Gości.

3. Zgłoszenia na Konferencję będą przyjmowane do dnia poprzedzającego obrady.

4. W celu zgłoszenia udziału w konferencji wystarczy wysłać e-mail na adres [email protected]. W wiadomości należy podać wyłącznie stopień naukowy albo tytuł zawodowy, imię i nazwisko oraz afiliację (np. uniwersytet, kancelarię, urząd, instytucję, organizację).

5. Organizatorzy potwierdzą uczestnictwo w formie automatycznej wiadomości wysłanej z adresu [email protected]. Udział w konferencji jest zapewniony także bez potwierdzenia.

6. Certyfikaty: uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat. Przyznanie punktów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów zawodowych zależy od stanowiska macierzystych jednostek (obrady będą trwały 4 godziny).

 

Więcej informacji dotyczących Konferencji można znaleźć tutaj >>