Aktualności

Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami

Wolanin

Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami

Beck Akademia zaprasza na konferencje „Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomościami„, która odbędzie się w terminie 18.11.2014 r.

Celem szkolenia jest systematyczne przedstawienie i omówienie kluczowych zagadnień związanych z:

  • opłatami związanymi z prawem użytkowania wieczystego i dotyczącymi ustalania wysokości opłat rocznych według celów z umowy i według aktualnego sposobu korzystania, aktualizacji stawek procentowych, aktualizacji wysokości opłaty w przypadku zmiany wartości nieruchomości oraz warunków udzielania bonifikat;
  • opłatami adiacenckimi i dotyczącymi formalnych i materialnych warunków dopuszczalności naliczenia i pobrania tych opłat, ustawowych terminów dopuszczalności wydania decyzji o ustaleniu opłaty oraz przedstawienia katalogu podmiotów zobowiązanych i zwolnionych z uiszczenia opłat;
  • opłatami planistycznymi i dotyczącymi ustawowych kryteriów ustalenia i pobrania opłaty planistycznej, elementów decyzji o ustaleniu opłaty, zakresu uwzględniania planów miejscowych wygasłych z końcem 2003 r. oraz zakresu stawek procentowych opłat ustalanych w planie miejscowym;
  • określaniem wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia ww. opłat i dotyczącymi metodologii wyceny, oceny formalnej i dowodowej operatu szacunkowego, wielości wycen i ich wykorzystania do ustalenia opłat.
    Dowiedz się więcej→