Aktualności

Prawo pracy – zmiany 2023

Już od kilku lat początek roku to czas zmian w prawie pracy. Tak jest również i w 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami zawartymi w Komentarzu do najnowszych przepisów Kodeksu Pracy, w tym istotnych zmian dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

Ponadto w publikacji szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące uprawnień pracodawcy i pracownika oraz ryzyk wynikających ze świadczenia pracy zdalnej w zakresie BHP, prywatności pracownika, ochrony tajemnicy pracodawcy, przestrzegania wymagań RODO oraz dokonywania czynności prawnych na odległość.

Pozycja ta będzie stanowić niezastąpioną pomoc dla praktyków, w szczególności dla pracodawców, adwokatów, radców prawnych, sędziów, ekonomistów i studentów.

Praca zdalna. Kontrola trzeźwości. Nowelizacja Kodeksu pracy. Komentarz/Linia orzecznicza. 

O najistotniejszych regulacjach mówi prof. Monika Gładoch, Autorka opracowania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą publikacji w księgarni: