Aktualności

Prof. dr hab. A. Opalski o najnowszym komentarzu do KSH

Prof. dr hab. Adam Opalski o najnowszym tomie komentarza do KSH, poświęconym Spółce akcyjnej: „Komentarz nie tylko odpowiada na pytania prawników stosujących KSH w codziennej pracy, ale także pokazuje ścieżki argumentacji w skomplikowanych transakcjach, sporach korporacyjnych czy restrukturyzacjach.” 

Prof. dr hab. Adam Opalski, od 2006 r. członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek, członek European Model Company Act Group. Współautor nowelizacji KSH dotyczących transgranicznego łączenia się spółek, reformy kapitału zakładowego spółki z o.o. i spółki akcyjnej oraz reformy walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek. Doradca międzynarodowej kancelarii prawnej, radca prawny.