Aktualności

2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych

forumtest

2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych

W dniach 6-7.4.2016 r.  w sali głównej Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się „2. Forum Prawa Mediów Elektronicznych – Europa Cyfrowa.

Konferencja miała formę pięciu paneli dyskusyjnych o następującej tematyce: wpływ rozporządzenia eIDAS na utworzenie jednolitego rynku, informatyzacja postępowania egzekucyjnego, ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, jednolity europejski rynek prawa konsumenckiego w e-commerce oraz problematyka własności intelektualnej w świecie cyfrowym.

W gronie organizatorów byli m.in.: prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński i prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, autorzy publikacji „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz”.

Wydawnictwo C.H.Beck było Patronem Medialnym wydarzenia.