Aktualności

Reforma KPC 2019

W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Reforma usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków.

reforma_kpc

Zmianie ulega prawie 300 artykułów, co stanowi prawie 20% Kodeksu!

Najważniejsze nowe regulacje to:

  • Wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego, w trakcie której zostanie opracowany tzw. plan rozprawy, zawierający określenie żądania stron, kwestii spornych, terminy kolejnych posiedzeń. W trakcie tego postępowania może dojść do zawarcia ugody między stronami albo przynajmniej ustalenia sprawnego trybu dalszego postępowania.
  • Wprowadzenie systemu „zażaleń poziomych”. Jest to zupełnie nowa instytucja, mająca na celu wzmocnienie idei bezstronności. Jeśli jedna ze stron postępowania zaskarży lub złoży zażalenie na postanowienie sądu, rozpatrzenie tego wniosku będzie musiał dokonać inny skład sędziowski niż ten, który wydał zaskarżone orzeczenie lub postanowienie.
  • Wprowadzenie postanowień zaskarżalnych na posiedzeniu niejawnym jako zasady i uzasadnianie ich jedynie na wniosek strony.
  • Wprowadzenie modyfikacji w niektórych postępowaniach odrębnych (uproszczonym, nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym).
  • Wprowadzenie ponownie do KPC odrębnego postępowania gospodarczego.

Więcej o reformie dowiesz się na szkoleniach organizowanych przez Beck Akademię.

Dogodna lokalizacja: Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Poznań

Doświadczona kadra prelegentów, m.in: SSR dr Łukasz Zamojski, adw. dr hab. Robert Kulski, SSR Artur Żuk, SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński czy SSO Grzegorz Karaś

Różne typy szkoleń: szkolenia 1-dniowe, szkolenia 2-dniowe, mini-kursy (szkolenia 3-dniowe) oraz konferencje


Sprawdź aktualne terminy i harmonogram >>