Aktualności

Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty praktyczne i teoretyczne

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje konferencję pt. „Znaczenie mediacji  rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne” . Wydarzenie odbędzie się w dniu 17 października 2019 roku w Warszawie.

Konferencja jest organizowana we współpracy z sędzią w st . spocz. Anną Marią Wesołowską. Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów oraz doświadczeń wyznaczających kierunki profilaktyki antyprzemocowej i mediacji rówieśniczych.

Zaproszeni goście dyskutować będą o sposobach propagowania mediacji, jako narzędzia kształtującego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży. Ponadto, planowane są także warsztaty, podczas których zademonstrowane zostanie, jak w codziennej praktyce wykorzystywać mediację jako realne narzędzia przeciwdziałania i rozwiązywania problemów.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności mediatorów, psychologów, przedstawicieli oświaty, kuratoriów, instytucji wsparcia dziecka i rodziny, sędziów oraz kuratorów, a także wszystkich zainteresowanych tematem konferencji.

Wydawnictwo C.H.Beck zostało patronem medialnym wydarzenia. Więcej na stronie konferencji →