Aktualności

Skarga do WSA – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw podatkowych

Beck_Akademia

Skarga do WSA – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw podatkowych

Beck Akademia zaprasza na seminarium „Skarga do WSA – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spraw podatkowych„, która odbędzie się w terminie 5.11.2014 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych oraz przybliżenie aktualnej linii orzeczniczej i praktyk sądowych.
W toku szkolenia zaprezentowane zostaną zasady odpowiedniego stosowania procedur, wskazane najczęściej popełniane błędy organów, które pozwalają na skuteczne podważanie decyzji oraz omówiona zostanie kwestia prawidłowego stawiania zarzutów skargi na wadliwie wydane przez organ rozstrzygnięcie, których skuteczne podniesienie powoduje uwzględnianie skargi przez WSA.

Szkolenie w sposób systemowy i skondensowany prezentuje poszczególne etapy procedury sporządzenia, wniesienia i popierania skargi oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowo-administracyjnego w tym również na rozprawie przed WSA.
Zakresem szkolenia objęta jest cała procedura od momentu wniesienia skargi aż do wydania wyroku przez sąd. W toku szkolenia wskazane zostaną najczęściej popełniane przez ograny błędy skutkujące eliminacją wadliwych rozstrzygnięć administracyjnych, które mogą być podnoszone zarzutach skargi.

Uczestnikom w toku szkolenia zostaną przekazane informacje pozwalające na samodzielne prowadzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. W toku szkolenia prowadzący będzie omawiał tematykę zajęć z uwzględnieniem specyfiki skargi w sprawach podatkowych. Dowiedz się więcej→