Aktualności

Wielka nowelizacja KK i KPK 2015

Zapraszamy na seminarium Beck Akademii „Wielka nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego 2015„, które odbędzie się 2.12.2014 r.

Szkolenie poprowadzą: prof. dr hab. SSN Piotr Hofmański i prof. dr hab. Piotr Kardas.

Obecny kodeks karny został uchwalony w 1997 roku, więc naturalne wydają się próby odpowiedniego dostosowania go do czasów współczesnych. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar i środków karnych oraz zasad ich wymierzania, środków probacyjnych (związanych z poddaniem sprawcy próbie), łączenia kar, środków zabezpieczających a także terminów przedawnienia. Możemy się wiec spodziewać, że nowelizacja wywoła za sobą wiele dyskusji i komentarzy.

Dowiedz się więcej→