Aktualności

Spotkanie z autorami Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

W dniu 11 kwietnia br., w księgarni prawniczej Wydawnictwa C.H.Beck przy Al. „Solidarności” 83/89 w Warszawie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów i środowiska lekarskiego z okazji premiery Komentarza do Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Autorzy komentarza: Marek Balicki, były minister zdrowia i lekarz psychiatra oraz prof. Teresa Gardocka, dyrektorka Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS, a także prowadząca spotkanie Renata Maciejczak, redaktorka Wydawnictwa C.H.Beck, rozmawiali o problemie, jakich pilnych korekt wymaga Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która ma już 30 lat.

Dyskusja skupiła się także na reformie psychiatrii osób dorosłych trwającej się od 2018 roku. Jednym z jej ważnych elementów są Centra Zdrowia Psychicznego, w których można otrzymać bezpłatne, całodobowe wsparcie – bez skierowania i konieczności zapisywania się na wizytę. W ramach programu pilotażowego działa już 100 takich miejsc, co pozwala zapewnić opiekę dla 52,45% populacji powyżej 18. roku życia. Zdaniem Marka Balickiego rozwiązania przyjęte w Centrach sprawdzają się w praktyce, ponieważ każde z nich ma swój obszar działania i określoną liczbę osób – np. 100 tys. mieszkańców danego terenu, za których odpowiada. Centra otrzymują ryczałt. Jeśli z jakiegoś powodu pacjent odejdzie z ich terenu, pieniądze na niego są potrącane z przyznanej puli.

Rozmowa dotyczyła także funkcjonujących rozwiązań w zakresie leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży. Zdaniem profesor Teresy Gardockiej dużym błędem było przeniesienie w 2015 r., na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym, problemów zdrowia psychicznego i ich prewencji do Narodowego Programu Zdrowia. Aby uniknąć takich błędów w przyszłości powinny powstać zespoły złożone z kompetentnych ludzi, które koordynowałyby działania trzech ministerstw: zdrowia, edukacji, pomocy społecznej. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci młodzieży na wzór tych dla dorosłych, z innym sposobem finansowania niż obecnie oraz z lokalnymi punktami zgłoszeniowo-koordynacyjnymi, które udzielałyby pomocy w ciągu 72h.

Mamy wystarczające doświadczenie i ekspertów, aby zmieniona ustawa o zdrowiu psychicznym weszła w życie już od stycznia 2025 r. Potrzebna jest wola polityczna i współpraca międzyresortowa – mówił Marek Balicki. Mamy nadzieję, że opublikowany właśnie Komentarz oraz spotkanie i burzliwa dyskusja, która rozgorzała w księgarni prawniczej C.H Beck, będzie początkiem szerszej debaty o konieczności reform w opiece psychiatrycznej w Polsce.

Zapraszamy do zakupu komentarza w księgarniach prawniczych C.H.Beck lub w księgarni internetowej.

Fot. od lewej – Marek Balicki były minister zdrowia, prof. SWPS Teresa Gardocka oraz redaktor Wydawnictwa C.H.Beck – Renata Maciejczak