Aktualności

Wnioski po LegalTech Forum – czy sztuczna inteligencja działa jak nasze mózgi?

Nadchodzi sztuczna inteligencja! Czy działa ona jak nasze mózgi?
Uczestnicy LegalTech Forum już poznali odpowiedź na to pytanie, w trakcie niezwykle ciekawej prezentacji key note speaker’a tegorocznego Forum – prof. Włodzisława Ducha.

A jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce?
Perspektywy rozwoju rynku legal tech przedstawił prof. Przemysław Polański na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck.

W kolejnych panelach przedyskutowane zostały zagadnienia związane z:
✅ praktycznym zastosowaniem systemów generatywnej sztucznej inteligencji w pracy prawnika;
✅ legal design;
✅ prawem nowych technologii w Polsce i w UE 2024.

Moderatorem Forum, tak jak w poprzednich edycjach, był mec. Tomasz Zalewski.

Jednocześnie wraz z Wojciechem Bierwiczonkiem – Dyrektorem Zarządzającym Wydawnictwa C.H.Beck, dziękujemy Partnerom i Patronom konferencji:
Adwokatura Polska, APLaw, Barchan Legal, Bird&Bird Poland, Domański Zakrzewski Palinka (DZP), European Legal Technology Association (ELTA), Haryzont.ai, IAB Polska, Instytut LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Fundacja LegalTech Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne, Rymarz Zdort Maruta, Traple Konarski Podrecki & Partners, Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii.