Aktualności

„Transformacja gospodarcza na obszarze postradzieckim: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Transformacja gospodarcza na obszarze postradzieckim: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Odbędzie się ona w sobotę, 24 kwietnia 2021 r., na platformie Zoom.

Organizowana przez Koło Naukowe „Prawo i Wschód”,  działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.  Skierowana jest do osób zainteresowanych tematyką prawa, ekonomii oraz szerzej rozumianych nauk społecznych o „wschodnim” zabarwieniu. Referaty będą wygłaszane w języku polskim, rosyjskim albo angielskim.

Zgłoszenia do wzięcia czynnego udziału można wysyłać jeszcze do 18 kwietnia!

Szczegóły znajdują się tutaj >>