Aktualności

Konferencja: Zewnętrzny ekspert i biegły w projektach i sporach IT

Już 24 marca 2021 r. zapraszamy na konferencję o roli zewnętrznego eksperta i biegłego w projektach i sporach IT, którą Wydawnictwo C.H.Beck objęło patronatem medialnym. Wydarzenie organizowane jest przez Izbę Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, pod patronatem instytucjonalnym Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

Celem konferencji jest podnoszenie świadomości o wartości i znaczeniu udziału zewnętrznych ekspertów w realizacji projektów informatycznych. Zarówno w wykładach, jak i panelu dyskusyjnym będziemy podkreślać rolę eksperta zewnętrznego we wszystkich fazach realizacji przedsięwzięć informatycznych, w szczególności na ich wczesnych etapach. Pokażemy jak wiedza, doświadczenie i kompetencje zewnętrznego eksperta mogą przyczynić się do minimalizacji ryzyk i usprawnienia realizacji projektu w założonym czasie i budżecie.

Przedstawimy najczęstsze przyczyny „konfliktów” w realizacji umów IT. Omówimy sposoby mitygujące ryzyka wystąpienia takich konfliktów oraz sposoby na radzenie sobie ze sporami, które już wystąpią. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kiedy warto zdecydować się na negocjacje i zmianę umowy, kiedy warto skorzystać z mediatora, a kiedy najlepiej rozważyć oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu a także to dlaczego i jak warto przygotować się przed wystąpieniem na drogę sądową.

Jeden z wykładów dedykujemy edukacji i upowszechnianiu wiedzy o zamówieniach publicznych. Przybliżymy również działalność Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), organu zajmującego się orzekaniem w sprawach odwoławczych. Zarówno KIO jak i UZP przestawimy w kontekście obszarów współpracy z ekspertami i biegłymi.

Dopełnieniem całości będzie panel dyskusyjny na temat Eliminowania ryzyk przy realizacji projektu informatycznego dzięki współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Gośćmi mec. Mikołaja Sowińskiego z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S) będą reprezentanci wszystkich stron, w tym eksperci, przedstawiciele Zamawiających i Wykonawcy, prawnicy i sędziowie.

Szczegółowy program konferencji >>