Aktualności

Współpraca Wydawnictwa C.H.Beck i Instytutu Allerhanda

ia_ch-beck-3

Współpraca Wydawnictwa C.H.Beck i Instytutu Allerhanda

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Allerhanda oraz Wydawnictwo C.H.Beck nawiązały współpracę strategiczną, opierającą się na wzajemnym wsparciu przy wszelkich działaniach dotyczących konferencji, szkoleń i innych wydarzeń naukowych. Ponadto, nakładem Wydawnictwa zostaną wydane publikacje powiązane z problematyką Kongresów organizowanych przez Instytut. W ramach współpracy Wydawnictwo udostępniło również Instytutowi możliwość korzystania z bogatej bazy wiedzy prawniczej zawartej w systemie informacji prawnej Legalis.

Instytut Allerhanda to niezależny think tank, ośrodek zaawansowanych studiów prawnych, który działa na styku prawa i ekonomii. Misją Instytutu jest działanie na rzecz poprawy jakości i przejrzystości prawa, oraz wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa. Obszary zainteresowania Wydawnictwa pokrywają się z doświadczeniem i wiedzą ekspercką Instytutu, tym bardziej cieszymy się na możliwość podjęcia współpracy naukowej. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach będziemy podawać na stronach www.allerhand.pl oraz www.beck.pl