Aktualności

XIV Edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende

Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. Edwarda J. Wende.

Już po raz czternasty Kapituła Nagrody wybierze laureata spośród zgłoszonych i zaangażowanych w działalność publiczną osób za szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego i nauki prawa.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które: działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad, bezinteresownie działają na rzecz dobra publicznego oraz praw człowieka i obywatela. W tym roku po raz pierwszy Kapituła będzie miała również możliwość przyznać wyróżnienia inicjatywom i instytucjom spełniającym powyższe kryteria.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2021 roku.

Formularz zgłoszenia i regulamin dostępne są na stronie internetowej Nagrody Wende. Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres Fundacji dla Polski: ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Wśród laureatów poprzednich edycji Nagrody są: sędzia Igor Tuleya, prof. Jerzy Zajadło, adw. Mikołaj Pietrzak, prof. Marek Safjan.
Gospodarzem Nagrody im. Edwarda J. Wende jest Fundusz im. Edwarda J. Wende oraz Fundacja dla Polski. Partnerami Nagrody są Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca i Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, a patronem medialnym Rzeczpospolita.

Dodatkowe informacje:
Fundusz oraz Nagroda imienia Edwarda J. Wende zostały utworzone w 2003 r. w celu uhonorowania pamięci Edwarda Joachima Wende – adwokata – który w latach 70. i 80. XX wieku bronił osoby prześladowane w czasach komunizmu ze względów politycznych. Po roku 1989 był senatorem, posłem na Sejm oraz sędzią Trybunału Stanu.

Nagroda jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój tak polskiego, jak i europejskiego dorobku prawnego, umacnianie demokracji i miejsca Polski w Europie.
Celem Nagrody jest wyróżnienie osób zaangażowanych w działalność publiczną, które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działają na rzecz praw człowieka i obywatela

Nagrodę przyznaje powołana w tym celu Kapituła w składzie:
Leon Kieres (Przewodniczący Kapituły), Teresa Romer (Honorowy Przewodniczący Kapituły), Czesław Bielecki, Jerzy Buzek, Andrzej Kalwas, Ks. Jan Sikorski, Ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, Andrzej Zoll, Andrzej Zwara, Jacek Trela, Jan Rokita (Laureat 2003), Witold Kulesza (Laureat 2004), Marek Safjan (Laureat 2006), Jacek Taylor (Laureat 2007), Marek Antoni Nowicki (Laureat 2008), Stanisław Waltoś (Laureat 2009), Adam Daniel Rotfeld (Laureat 2012), Mikołaj Pietrzak (Laureat 2013), Jerzy Zajadło (Laureat 2017), Igor Tuleya (laureat 2019), Wojciech Tumidalski – przedstawiciel dziennika Rzeczpospolita i Katarzyna Batko –Tołuć – przedstawiciel/ka Fundacji dla Polski.
Laureaci Nagrody im. Edwarda J. Wende

Laureatami nagrody byli:

I edycja, 2003 r. – Jan Rokita; II edycja, 2004 r. – Witold Kulesza; III edycja, 2005 r. – Irena Lipowicz; IV edycja, 2006 r. – Marek Safjan; V edycja, 2007 r. – Jacek Taylor; VI edycja, 2008 r. – Marek Antoni Nowicki; VII edycja, 2009 r. – Stanisław Waltoś; VIII edycja, 2011 r. – śp. Stanisław Mikke; IX edycja, 2012 r. – Adam Daniel Rotfeld; X edycja, 2013 r.– Mikołaj Pietrzak; XI edycja, 2015 r.– ś.p. Karol Modzelewski; XII edycja, 2017 r. – Jerzy Zajadło; XIII edycja, 2019 r. – Igor Tuleya. W ubiegłym roku przyznano też wyróżnienie Marii Ejchart-Dubois, Sylwii Gregorczyk-Abram, Paulinie Kieszkowskiej-Knapik i Michałowi Wawrykiewiczowi, za stworzenie inicjatywy #Wolne Sądy.