Aktualności

UW MOOT – konkurs dla studentów lat I-III


UW MOOT to konkurs edukacyjny w formule „moot court” dla Studentów lat I – III oparty na symulacji rozprawy przed sądem arbitrażowym, organizowany przez Samorząd Studentów WPiA UW. Podstawę całego konkursu stanowi kazus zamieszczony na stronie internetowej konkursu, który pozostaje taki sam w dwóch etapach. Podczas etapu pisemnego Studenci w dwuosobowych grupach przygotowują prace zawierające przedstawienie argumentację zarówno strony powodowej, jak i pozwanej. Po wyłonieniu najlepszych zespołów etapu pisemnego studentom w drodze losowania przydzielone zostają role powoda albo pozwanego. Drugi etap, czyli właściwe symulacje obrad przed sądem arbitrażowym odbędzie się 27 oraz 28 maja 2021 r. i składać się będzie z 3 rund: ćwierćfinału, półfinału oraz finału.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj >>