Aktualności

XIX Kongres ABI

Baner_XIX kongres_abi

XIX Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji poświęcony nowym rozporządzeniom wykonawczym do ustawy o ochronie danych osobowych dotyczącym wykonywania zadań ABI

Od 1 stycznia br. obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Przewiduje się w nich dla Administratora danych (ADO) oraz podmiotu, któremu powierza się przetwarzanie danych (procesora) wybór sposobu realizacji w/w obowiązków spośród dwóch opcji: albo powołają u siebie do realizacji nowych obowiązków ABI albo sami będą realizować nowe zadania.

Na Kongresie „krok po kroku” omówione będą i przedyskutowane szczegółowo: nowe zasady powoływania ABI, niezbędne kompetencje i wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji ABI, organizacja funkcji ABI w jednostce organizacyjnej oraz samo wykonywanie obowiązków zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych w sytuacji powołania ABI lub wyznaczenia do wykonywania tych zadań innych osób. Omówione dokładnie zostaną nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące: zgłoszenia ABI do rejestracji GIODO, trybu i sposobu wykonywania zadań zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz sposobu prowadzenia przez ABI jawnego rejestru zbiorów danych osobowych.

Dyskusje i wystąpienia na Kongresie poprowadzą eksperci praktycy, którzy brali bezpośredni udział w przygotowywaniu projektów nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dyskusje będą miały bardzo duże znaczenie szczególnie dla osób, które zostały wyznaczone na ABI przed końcem 2014 r., ponieważ swoją funkcję mogą pełnić zgodnie z przepisami do 30.6 br.
Do tego czasu ADO ma zdecydować czy powołać je zgodnie z nowymi przepisami czy zlecić im wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych na innym stanowisku.
Po 30.6 ADO może wyznaczyć nowego ABI w dowolnym momencie.

Kongres ABI to prestiżowe i najważniejsze doroczne spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowane od ponad 15 lat przez Kancelarię Ekspertów ENSI. Sprawdź szczegółowe informacje→