Data

1 kwietnia, 2015

XIX Kongres ABI

Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji poświęcony nowym rozporządzeniom wykonawczym do ustawy o ochronie danych osobowych dotyczącym wykonywania zadań ABI Od 1 stycznia br. obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Przewiduje się w nich dla Administratora danych (ADO) oraz podmiotu, któremu...
Czytaj więcej