Data

24 czerwca, 2015

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski o najnowszym komentarzu oraz nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera zmiany z ustaw: o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja nie tylko uwzględnia najbardziej aktualny stan prawny,...
Czytaj więcej