Data

20 lutego, 2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Legal Innovation

W dniach 21 – 22 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Legal Innovation poświęcona aktualnym problemom związanym z informatyzacją postępowania sądowego. Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają...
Czytaj więcej

Warsztaty: Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia

Zapraszamy na warsztaty organizowane 14 marca 2017 r. w Warszawie przez Centrum Promocji Informatyki. Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz dokonanie oceny, co do możliwości żądania opłaty, pomóc usprawnić realizację dostępu do informacji publicznej i zapobiegać bezczynności, a także...
Czytaj więcej

Szkolenie: Przygotowanie do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Zapraszamy na warsztaty organizowane 23 marca 2017 r. w Warszawie przez Centrum Promocji Informatyki. Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników do stosowania RODO, wskazanie wpływu reformy na polskie przepisy dotyczące przetwarzania danych oraz omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu w zakresie zasad przetwarzania danych, organizacji systemu ochrony danych, uprawnień osób których...
Czytaj więcej