Data

16 kwietnia, 2020

Wygaśnięcie umowy najmu w centrach handlowych

Artykuł 15ze ustawy COVID-19 niesie dalekosiężne skutki dla stosunków cywilnoprawnych wynikających z umów najmu powierzchni w centrach handlowych. Ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (opubl. Dz. U....
Czytaj więcej