Data

12 lutego, 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych niewątpliwie stanowi odpowiedź na kluczowe problemy rynku zamówień publicznych zidentyfikowane na gruncie ustawy z 2004 r., uchwalonej w odmiennych realiach gospodarczych oraz wielokrotnie zmienianej, a przez to niespójnej i trudnej w stosowaniu. Jedyny na rynku komentarz do nowej ustawy PZP dostępny w Systemie Legalis Wśród nich wymienić...
Czytaj więcej