Data

3 czerwca, 2022

Ogólnopolska Konferencja „Akty stanu cywilnego a praktyka notarialna”

Już za tydzień, 9 czerwca 2022 r., odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Akty stanu cywilnego a praktyka notarialna”. 12 wybitnych prelegentów w 3 panelach dyskusyjnych omówi zagadnienia dotyczące zakresu i formy zamieszczanych w rejestrze danych oraz zasady dotyczące zmiany treści aktu stanu cywilnego. Konferencja adresowana jest do notariuszy, kierowników urzędów stanu...
Czytaj więcej