Data

8 lipca, 2022

Nowa ustawa deweloperska – zmiany od 1 lipca 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska, która została uchwalona w maju 2021 roku, zawiera ponad dwukrotnie więcej przepisów niż jej poprzedniczka i znacznie rozszerza zakres ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Najważniejszą zmianą jest objęcie ochroną nabywców również wówczas, gdy będą zawierali z deweloperem umowę zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości po zakończeniu...
Czytaj więcej